صحافی

بخشی از ماشین آلات مستقر در سایت اختصاصی صحافی

  • پنج دستگاه ورق تاکنی 4/5 ورقی
  • 2 دستگاه چسب گرم 24 خونه ترتیب کن 10 گیره با 3 طرف برش
  • دستگاه مفتول دوزی 6 خونه ترتیب کن با سه طرف برش
  • دستگاه مفتول دوزی زنجیره ایی با سه طرف برش دستگاه
  • 4 دستگاه برش

نام
ایمیل
نظر