;

خدمات ما


بخشی از امکانات و مزایای بی نظیر واحد پیش از چاپ(لیتوگرافی) 


چاپ اندیشه برتر

یک دستگاه پلیت ستر مگنوس کداک 4/5 ورقی با تغذیه  تمام اتوماتیک

دستگاه پلیت ستر  Creo هایدلبرگ4/5 ورقی

دستگاه پلیت ستر  Creo هایدلبرگ2 ورقی

سه دستگاه پروسسور پلی کروم کداک

-استفاده از بهترین پلیت و مواد مورد نیاز روز دنیا

-سایت کاملا حرفه ای و مناسب دقیقا در داخل چاپخانه