قیمت فرم های عمومی

کارت ویزیت ساده

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 سلفون براق یکرو 1000 یکرو 85 48 51,000 5 روز 55,000 1 روز
2 سلفون براق دورو 1000 دورو 85 48 65,000 5 روز 69,000 1 روز
3 سلفون مات یکرو 1000 یکرو 85 48 51,000 5 روز 55,000 1 روز
4 سلفون مات دورو 1000 دورو 85 48 65,000 5 روز 69,000 1 روز
5 لیبل سلفون براق 1000 یکرو 85 48 61,000 5 روز 66,000 2 روز
6 لیبل بدون روکش 1000 یکرو 85 48 60,000 7 روز 64,000 2 روز
7 لیبل سلفون براق طلاکوب 1000 یکرو 85 48 150,000 10 روز 200,000 4 روز
8 لیبل بدون روکش طلاکوب 1000 یکرو 85 48 140,000 10 روز 190,000 4 روز
9 کتان یکرو 1000 یکرو 85 48 82,000 5 روز 90,000 2 روز
10 کتان دورو 1000 دورو 85 48 86,000 5 روز 94,000 2 روز
11 کتان یکرو طلاکوب 1000 یکرو 85 48 240,000 6 روز
12 کتان دورو طلاکوب 1000 دورو 85 48 280,000 6 روز
13 سلفون مخملی یکرو 1000 یکرو 85 48 122,000 7 روز
14 سلفون مخملی دورو 1000 دورو 85 48 132,000 7 روز
15 گلاسه بدون روکش یکرو 1000 یکرو 85 48 48,000 7 روز
16 گلاسه بدون روکش دو رو 1000 دورو 85 48 58,000 7 روز