قیمت فرم های عمومی

کارت ویزیت های 500 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 سلفون براق دورگرد 500تایی 500 دورو 90 60 60,000 5 روز 68,000 2 روز
2 سلفون مات دورگرد 500 تایی 500 دورو 90 60 60,000 5 روز 68,000 2 روز
3 لمینت براق 500 تایی 500 دورو 90 60 100,000 5 روز 108,000 2 روز
4 لمینت مات 500 تایی 500 دورو 90 60 150,000 2 روز 158,000 2 روز