قیمت فرم های عمومی

کارت ویزیت فانتزی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 لمینت برجسته 1000 دورو 90 60 180,000 7 روز 194,000 3 روز
2 لمینت براق ویزیتی 1000 دورو 85 48 135,000 10 روز
3 لمینت مات ویزیتی 1000 دورو 85 48 215,000 5 روز
4 لمینت برجسته ویزیتی 1000 دورو 85 48 145,000 10 روز
5 لمینت برجسته طلاکوب 1000 دورو 90 60 320,000 10 روز 400,000 3 روز
6 لمینت براق 1000 دورو 90 60 175,000 7 روز 190,000 2 روز
7 لمینت مات 1000 دورو 90 60 270,000 7 روز 285,000 3 روز
8 سلفون براق دور گرد 1000 دورو 90 60 89,000 5 روز 98,000 2 روز
9 سلفون مات دورگرد 1000 دورو 90 60 89,000 5 روز 98,000 2 روز
10 لمینت براق طرح موج 1000 دورو 90 60 175,000 6 روز 220,000 2 روز
11 لمینت مات طرح موج 1000 دورو 90 60 270,000 6 روز 340,000 2 روز
12 سلفون براق طرح موج 1000 دورو 59 89 100,000 5 روز 150,000 2 روز
13 سلفون مات طرح موج 1000 دورو 90 60 100,000 6 روز 150,000 2 روز
14 سلفون مخملی دورگرد 1000 دورو 90 60 170,000 7 روز
15 کتان دورگرد 1000 دورو 90 60 120,000 5 روز
16 کتان دورگرد طلاکوب 1000 دورو 90 60 250,000 7 روز
17 طلاکارت لمینت مات دورگرد 1000 دورو 90 60 400,000 7 روز 500,000 3 روز
18 طلاکارت لمینت براق دورگرد 1000 دورو 90 60 295,000 6 روز 400,000 3 روز
19 لمینت برجسته مربع 1000 دورو 60 60 138,000 7 روز 145,000 3 روز
20 لمینت برجسته طلاکوب مربع 1000 دورو 60 60 240,000 10 روز 340,000 3 روز
21 سلفون مات دورگرد طلاکوب 1000 دورو 90 60 238,000 6 روز 350,000 3 روز
22 سلفون مخملی دورگرد طلاکوب 1000 دورو 90 60 320,000 7 روز