قیمت فرم های عمومی

کارت های مدیریتی (PVC)

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 کارت PVC سفید برفکی 500میکرون 500 تایی 500 دورو 90 60 250,000 7 روز
2 کارت PVC سفید برفکی 300 میکرون 500 تایی 500 دورو 90 60 240,000 7 روز
3 کارت PVC نیمه شفاف با رنگ پنجم سفید 500 میکرون 500 یکرو 90 60 250,000 7 روز