قیمت فرم های عمومی

لیبل

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 لیبل سلفون براق 1000 یکرو 85 48 61,000 5 روز 66,000 2 روز
2 لیبل بدون روکش 1000 یکرو 85 48 60,000 7 روز 64,000 2 روز
3 لیبل سلفون براق طلاکوب 1000 یکرو 85 48 150,000 10 روز 200,000 4 روز
4 لیبل بدون روکش طلاکوب 1000 یکرو 85 48 140,000 10 روز 190,000 4 روز